Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze - Zaproszenie do składania ofert cenowycn na dostawę sadzonek drzew

                                 

Projekt pn „Nie było nas byl las” realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 30 szt. sadzonek drzew
z gatunku lipa drobnolistna o obw. pni 16 – 18 cm.

Sadzonki muszą byc zahartowane, ukorzenione, pochodzic z uprawy szkółkarskiej, gotowe do wsadzenia do ziemi. System korzeniowy drzewa nie może mieć żadnych narośli i uszkodzeń oraz jego pędy bezwzględnie bez zrakowaceń i zgorzeli. Pień drzewa powinien być prosty i silny bez uszkodzeń.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat, koszty związane z gwarancją , dostawą.

Termin złożenia oferty:

do 23 listopada 2018 r. e-mailem :

 Termin dostawy:

29 listopada 2018 r.

na adres:Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewcza 8, 46 – 034 Pokój

Osoba do kontaktu:Aleksandra Kołodziejczyk-tel. 774693085 wew. 40

Kryteria oceny ofert- cena 100%

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                                            Barbara Zając


                                                                                                                             Pokój, 26 listopada 2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania w sprawie złożenia oferty cenowej na dostawę 30 szt. sadzonek drzew z gatunku lipa drobnolistna o obw. pni 16 – 18 cm.

W ramach projektu pn „Nie było nas byl las”realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informuję, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano firmę:

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Robert Jarski

ul. Wiosenna 1

55 – 200 Oława

 

oferujące realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 6600,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena 100 %, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza.

Złożone zostały również następujące oferty:

 

 1. Szkółka Drzew Ozdobnych - oferowana cena - 11 000,00 zł

          Adam Król

          Stary Pożóg 37

          24-130 Końskowola

 

 1. Opolska Szkoła Arborystyki Tomasz Jagoda – oferowana cena – 13500,00 zł

  Kuźnica Katowska

           ul. Jana Kochanowskiego 11

           46 – 037 Karłowice

 

 1. D.R.E Ogrody – oferowana cena – 11016,00 zł

  Dawid Gola

  ul. Jemielnicka 19

  47 – 100 Sucha

 

      4. Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol – oferowana cena – 11016,00 zł

         Badów Górny, ul. Piekarska 15

         96 – 320 Mszczonów

 

       5. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie – oferowana cena – 7776,00 zł

          Bolesław Łakomski

          ul. Krycha 10

          62 – 610 Sompolno

 

 

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                 Barbara Zając