Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu

SG.VI.6220.02.2012                                                                           Pokój, 18 kwietnia 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że 18 kwietnia 2012 r. na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Szkółkę z Wrocławia, działającego na rzecz Inwestora Pana Mariusza Kota osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MAR-GUM REMBLER Mariusz Kot, Zieleniec 64, 46-034 Pokój, z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 02.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej stacji paliw o myjnię zewnętrzna dwustanowiskową do mycia bezdotykowego oraz modernizację części istniejącego obiektu (zakładu wulkanizacyjnego) na bar bistro w Zieleńcu, gmina Pokój” została wydana decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie.

            Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy Urzędu
(tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30) w terminie 7 dni od dnia ukazania się  niniejszego zawiadomienia.

           

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.      a/a

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-04-18