Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFBaran Tadeusz.pdf
 2. PDFCiurla Jarosław.pdf
 3. PDFFrasiak Bartłomiej.pdf
 4. PDFGosławski Jacek.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKruczek Marek.pdf
 8. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 9. PDFMielczarek Justyna.pdf
 10. PDFPaluch Jolanta.pdf
 11. PDFPaluch Konrad.pdf
 12. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 13. PDFSowa Jadwiga.pdf
 14. PDFWalek Konrad.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2018
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  26-11-2018 09:13
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 13:33
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1732
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl