Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 27 listopada 2018 r.

OR.II.0002.1.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję II sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

5 grudnia 2018 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji   
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej
  b) powołania Komisji Budżetowej
  c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  d) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  h) zmiany budżetu gminy na 2018 rok

  i) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 8. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki