Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 40/2018
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.  zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję jednego Zastępcę Wójta.

§ 2

Na Zastępcę Wójta Gminy Pokój powołuję z dniem 1 grudnia 2018 r. Panią Agatę Kruszelnicką.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

 

WÓJT GMINY POKÓJ

/-/ Barbara Zając