Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.


SG.VI.6220.09.2011                                                                   Pokój, dnia 09 maja 2012 r.

                                                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania  

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 zawiadamia

            że w dniu 09 maja 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.09.2011
w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275, 276, k.m. 2, (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój ”, prowadzonego na wniosek Gospodarstwa Agrohodowlanego Bożena Sadowska, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.09.2011 w dniu 12 stycznia 2012 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Fałkowice (miejsce inwestycji)
  4. tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz
  5. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-05-09