Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku.

Liczba wydań: 4, w odstępach kwartalnych.

Nakład: 1100 egz./wydanie.

Średnia liczba stron na wydanie: 20, wszystkie strony kolorowe, zszywane, w formacie A4 po złożeniu.

Papier: dwustronnie kredowy o grubości min. 135 g/m2.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat, koszty związane z drukiem i dostawą.

Termin złożenia oferty: do 14.12.2018 r. do godz. 14 - e-mailem: ug@gminapokoj.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: sekretariat Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Jarosław Staśkiewicz - tel. 77 469 30 85 wew. 20.

Kryteria oceny ofert - cena 100%.