Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach”

SG.VI.6220.05.2018                                                                                                  Pokój, dnia 17 grudnia 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1, pkt. 5) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081, ze zm.) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo że 14 grudnia 2018 r. na wniosek Pana Waldemara Jaworskiego pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskaną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 


 

Zamieszczono na:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Sielice oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw,

 3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 4. a/a


 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  17-12-2018 14:28
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 393
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl