Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy


 

 SG.VI.6220.02.2012

                                                                                                                                               Pokój, dnia 15 czerwca 2012 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15  czerwca 2012 r. na wniosek Pana Bernarda Koziola zamieszkałego przy ul. Górki 50, 46-030 Zagwiździe, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku”, planowanego do realizacji na działce Nr 223, k.m. 1, obręb Ładza.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 25 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.      a/a

 

                                                                                          


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-06-15
Metryczka
  • opublikowano:
    21-05-2012 15:56
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
  • zmodyfikowano:
    15-06-2012 13:06
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl