Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych

 


Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie nielegalnego składowania materiałów tekstylnych i elektronicznych

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2019

PDFodpowiedż na interpelację ORII.0003.1.2019.pdf (205,11KB)
 


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr TK/01/2019

PDFodpowiedź na interpelację ORII.0003.2.2019.pdf (206,05KB)


Interpelacje radnego Jacka Gosławskiego w sprawach:

  1. odwodnienia drogi gminnej i usunięcia przyczyny zalewania posesji przy ul. Wolności 38 w Pokoju;
  2. postawienia znaków zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Namysłowskiej w Pokoju, naprzeciwko sklepu DINO;
  3. naprawienia asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 454, przy wjeździe do sklepu DINO;
  4. usunięcia wystających pni po ściętych drzewach na terenie miejscowości Pokój.

Pismo z 19.02.2019 r. zatytułowane: „Interpelacje Radnego Gminy Pokój Jacka Gosławskiego” nie są w istocie interpelacjami zgodnie z art.24 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r., poz. 506): "Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania"
Pismo radnego nie stanowi interpelacji, ponieważ nie wypełnia wymogu określonego przez ustawodawcę. Pismo zostało zakwalifikowane jako lista wniosków. Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2018, poz. 2096 z późn. zm.): "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności". Na podstawie art.244 kpa odpowiedź została udzielona wnioskującemu na piśmie. Odpowiedzi na wnioski nie podlegają publikacji w BIP ani na stronie internetowej gminy.


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 27.03.2019 r.

JPEGzapytania.jpeg (112,23KB)
 

Odpowiedź na zapytania z 27.03.2019 r.

PDFORII.0003.3.2019 z 09.04.2019.pdf (110,04KB)


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 18.04.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf (218,72KB)
 

Odpowiedź na interpelację z 07.05.2019 r.

PDFOR.II.0003.4.2019 z 07.05.2019.pdf (133,59KB)


Zapytania radnego Tomasza Krystoska z 17.09.2019 r.

PDFzapytania.pdf (57,52KB)

Odpowiedź na zapytania z 01.10.2019 r.

PDFOR.II.0003.5.2019 z 01.10.2019 r.pdf (433,42KB)


Zapytania radnego Tomasza Krystoska z 19.11.2019 r.

PDFzapytania.pdf (142,87KB)

Odpowiedź na zapytania z 19.11.2019 r.

PDFOR.II.0003.6.2019.pdf (56,60KB)
 


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 20.11.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf (27,38KB)

Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFOR.II.0003.10.2019.pdf (63,13KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFinterpelacja TK_12_2019.pdf (206,08KB)


Odpowiedź na interpelację z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003.9.2019.pdf (114,88KB)
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFInterpelacja TK_06_02_2019.pdf (96,93KB)

Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003.8.2019.pdf (115,79KB)
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFINterpelacja nr TK_03_02_2019.pdf (88,83KB)
Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003_7.2019.pdf (117,66KB)


zapytanie radnego Tomasza Krystoska z 22.01.2020 r.

PDFzapytania TK 22.01.2020.pdf (101,54KB)

odpowiedź na zapytania z 22.01.2020 r.

PDFOR.II.0003.11.2020.pdf (109,19KB)

uzupełnienie odpowiedzi na zapytania z 22.01.2020 r.

PDFORII.0003.11.2020 z 21.02.2020.pdf (129,83KB)
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFzapytanie z 7.05.2020 r. radnego Tomasza Krystoska.pdf (89,68KB)

odpowiedź na zapytania  z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFORII.0003.12.2020.pdf (71,67KB)
PDFORI.1431.2.2020.pdf (116,88KB)

PDFOR.II.0003.12.2020 EKOWOD.pdf (41,38KB)
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 07.05.2020 r. data wpływu - 08.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFzapytanie z 7.05.2020 r. radnego Tomasza Krystoska.pdf (77,54KB)

odpowiedź na zapytania  z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFOR.II.0003.13.2020.pdf (155,97KB)


Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie wymiany przyłącza linii nN

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2020


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży drzew "na pniu" na terenie Gminy Pokój

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr OR.II.0003.15.2020

PDFodpowiedź na interpelację nr OR.II.0003.15.2020.pdf (343,48KB)


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży drzew "na pniu" na terenie Gminy Pokój z dnia 01.02.2021 r.

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr OR.II.0003.16.2021 z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu 02.02.2021 r.)