Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych

 


Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie nielegalnego składowania materiałów tekstylnych i elektronicznych

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2019

PDFodpowiedż na interpelację ORII.0003.1.2019.pdf
 


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr TK/01/2019

PDFodpowiedź na interpelację ORII.0003.2.2019.pdf


Interpelacje radnego Jacka Gosławskiego w sprawach:

  1. odwodnienia drogi gminnej i usunięcia przyczyny zalewania posesji przy ul. Wolności 38 w Pokoju;
  2. postawienia znaków zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Namysłowskiej w Pokoju, naprzeciwko sklepu DINO;
  3. naprawienia asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 454, przy wjeździe do sklepu DINO;
  4. usunięcia wystających pni po ściętych drzewach na terenie miejscowości Pokój.

Pismo z 19.02.2019 r. zatytułowane: „Interpelacje Radnego Gminy Pokój Jacka Gosławskiego” nie są w istocie interpelacjami zgodnie z art.24 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r., poz. 506): "Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania"
Pismo radnego nie stanowi interpelacji, ponieważ nie wypełnia wymogu określonego przez ustawodawcę. Pismo zostało zakwalifikowane jako lista wniosków. Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2018, poz. 2096 z późn. zm.): "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności". Na podstawie art.244 kpa odpowiedź została udzielona wnioskującemu na piśmie. Odpowiedzi na wnioski nie podlegają publikacji w BIP ani na stronie internetowej gminy.


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 27.03.2019 r.

JPEGzapytania.jpeg
 

Odpowiedź na zapytania z 27.03.2019 r.

PDFORII.0003.3.2019 z 09.04.2019.pdf


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 18.04.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf
 

Odpowiedź na interpelację z 07.05.2019 r.

PDFOR.II.0003.4.2019 z 07.05.2019.pdf


Zapytania radnego Tomasza Krystoska z 17.09.2019 r.

PDFzapytania.pdf

Odpowiedź na zapytania z 01.10.2019 r.

PDFOR.II.0003.5.2019 z 01.10.2019 r.pdf


Zapytania radnego Tomasza Krystoska z 19.11.2019 r.

PDFzapytania.pdf

Odpowiedź na zapytania z 19.11.2019 r.

PDFOR.II.0003.6.2019.pdf
 


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 20.11.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf

Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFOR.II.0003.10.2019.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFinterpelacja TK_12_2019.pdf


Odpowiedź na interpelację z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003.9.2019.pdf
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFInterpelacja TK_06_02_2019.pdf

Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003.8.2019.pdf
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 20.11.2019 r. 

PDFINterpelacja nr TK_03_02_2019.pdf
Odpowiedź na zapytania z 20.11.2019 r.

PDFORII.0003_7.2019.pdf


zapytanie radnego Tomasza Krystoska z 22.01.2020 r.

PDFzapytania TK 22.01.2020.pdf

odpowiedź na zapytania z 22.01.2020 r.

PDFOR.II.0003.11.2020.pdf

uzupełnienie odpowiedzi na zapytania z 22.01.2020 r.

PDFORII.0003.11.2020 z 21.02.2020.pdf
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFzapytanie z 7.05.2020 r. radnego Tomasza Krystoska.pdf

odpowiedź na zapytania  z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFORII.0003.12.2020.pdf
PDFORI.1431.2.2020.pdf

PDFOR.II.0003.12.2020 EKOWOD.pdf
 


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 07.05.2020 r. data wpływu - 08.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFzapytanie z 7.05.2020 r. radnego Tomasza Krystoska.pdf

odpowiedź na zapytania  z 7.05.2020 r. data wpływu -8.05.2020 r. do Wójta gminy Pokój 

PDFOR.II.0003.13.2020.pdf


Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie wymiany przyłącza linii nN

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2020


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży drzew "na pniu" na terenie Gminy Pokój

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr OR.II.0003.15.2020

PDFodpowiedź na interpelację nr OR.II.0003.15.2020.pdf


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży drzew "na pniu" na terenie Gminy Pokój z dnia 01.02.2021 r.

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr OR.II.0003.16.2021 z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu 02.02.2021 r.)