Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji w dniu 23.01.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
IV sesja Rady Gminy Pokój - 23 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 23-01-2019 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Edward Kania
2. Renata Arendarska
3. Tadeusz Baran
4. Jarosław Ciurla
5. Jacek Gosławski
6. Jerzy Jakubik
7. Tomasz Krystosek
8. Marek Łukaszczyk
9. Jacek Marczak
10. Krystyna Piekarska
11. Alicja Piszczałka
12. Zenon Poprawa
13. Piotr Sobek
14. Jadwiga Sowa


Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój (15:03)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Edward Kania, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Podjęcie uchwał w sprawach: (15:46)


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2019 rok (15:53)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Piotr Sobek, Edward Kania, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (15:57)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok (16:00)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Edward Kania, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok (16:01)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Edward Kania, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Pokoju (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Edward Kania, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Tomasz Krystosek

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Edward Kania, Tadeusz Baran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Tomasz Krystosek

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju (16:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Tomasz Krystosek

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Edward Kania, Tadeusz Baran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (16:15)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Edward Kania, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):