Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej na jazie młyńskim rzeki Młynówki w Krogulnej

SG.VI.6131.01.2018/2019                                                                                                    Pokój, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 28 stycznia 2019 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna, z siedzibą w Krogulnej- Skarb Państwa, z siedzibą przy ul. Stawowej 3, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Krogulna Stawy-Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-17, wt – czw. – od 7.30-15.30, pt. 7.30 -14.30) w terminie 10 dni t.j. od dnia 29.01.2019 r. do dnia 7.02.2019 r.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                           Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

  2. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

  3. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a