Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019 z 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych

Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój


Na podstawie art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój, zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając  

Wójt Gminy Pokój