Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2023:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFArendarska Renata.pdf; PDFinformacja R.Arendarska I oświadczenie majątkowe i złożone na 31.12.2018 r..pdf
 2. PDFBaran Tadeusz.pdf; PDFinformacja T.Baran I oświadczenie majątkowe.pdf
 3. PDFCiurla Jarosław.pdf
 4. PDFGosławski Jacek.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKociencki Wacław.pdf
 8. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 9. PDFŁukaszczyk Marek.pdf
 10. PDFMarczak Jacek.pdf
 11. PDFPiekarska Krystyna.pdf; PDFinformacja Piekarska Krystyna I oświadczenie majątkowe.pdf
 12. PDFPiszczałka Alicja.pdf; PDFinformacja A.Piszczałka I oświadczenie majątkowe.pdf
 13. PDFPoprawa Zenon.pdf
 14. PDFSobek Piotr.pdf; PDFinformacja P.Sobek I oświadczenie majątkowe.pdf
 15. PDFSowa Jadwiga.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  11-02-2019 15:11
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  30-01-2020 11:50
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1496
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl