Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2023:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFArendarska Renata.pdf (203,40KB); PDFinformacja R.Arendarska I oświadczenie majątkowe i złożone na 31.12.2018 r..pdf (30,03KB)
 2. PDFBaran Tadeusz.pdf (204,83KB); PDFinformacja T.Baran I oświadczenie majątkowe.pdf (12,21KB)
 3. PDFCiurla Jarosław.pdf (236,63KB)
 4. PDFGosławski Jacek.pdf (201,84KB)
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf (229,90KB)
 6. PDFKania Edward.pdf (211,31KB)
 7. PDFKociencki Wacław.pdf (240,18KB)
 8. PDFKrystosek Tomasz.pdf (213,13KB)
 9. PDFŁukaszczyk Marek.pdf (204,11KB)
 10. PDFMarczak Jacek.pdf (198,22KB)
 11. PDFPiekarska Krystyna.pdf (218,77KB); PDFinformacja Piekarska Krystyna I oświadczenie majątkowe.pdf (18,50KB)
 12. PDFPiszczałka Alicja.pdf (196,23KB); PDFinformacja A.Piszczałka I oświadczenie majątkowe.pdf (13,80KB)
 13. PDFPoprawa Zenon.pdf (208,63KB)
 14. PDFSobek Piotr.pdf (205,93KB); PDFinformacja P.Sobek I oświadczenie majątkowe.pdf (11,05KB)
 15. PDFSowa Jadwiga.pdf (218,89KB)