Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra


SG-VI-7624-03-10

                                                                                                                                                                                                  Pokój, dnia 05 sierpnia 2011 r.

 
 

 

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego

 

 Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Mariana Jasińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „produkcji brykietu ze słomy i sianana działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30) do dnia 11 sierpnia 2011 r..

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                /-/

                                                                                                       Barbara Zając

 Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Strony postępowania
 3. Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
 4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia
 5. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 6. a/a

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-05

 

Metryczka
 • opublikowano:
  05-08-2011 12:46
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl