Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 20 lutego 2019 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 13 lutego 2019 r.

OR.II.0002.5.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję V sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

20  lutego 2019 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok

  b) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki       

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2019
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  14-02-2019 09:47
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 943
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl