Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie


SG.VI. 6220.02.2011                                                                   

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie OBWIESZCZENIA

o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej

 

 

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia w formie obwieszczenia nr SG.VI. 6220.02.2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej,

ponownie zawiadamia,

 że w dniu 05 września 2011 r. o godz. 11, w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, w Sali Narad odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli norek” dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój. Każdy, kto posiada uwagi, wnioski, zapytania w sprawie hodowli norek w miejscowości Świercowskie może wziąć udział w tej rozprawie.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor,
  2. strony postępowania wg załącznika znajdującego się w aktach,
  3. tablica UG Pokój, przy ul. Sienkiewicza  8,w miejscowości Pokój,
  4. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętych lokalizacją przedsięwzięcia,
  5. strona internetowa www.bip.gminapokoj.pl,
  6. a/a

                                                                                                   


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
  2011-08-12