Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana


 SG –VI – 7624-03-10

                                                                                                                                             Pokój, dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. na wniosek Pana Mariana Jasińskiego, zam. Krzywa Góra 22, gmina Pokój, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „produkcji brykietu ze słomy i sianana działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

 

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                                          Barbara Zając