Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza

 

                                                                                                                                                            Pokój, 25 sierpnia 2011 r.
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                        OBWIESZCZENIE
                                                           o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania  
            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 zawiadamia,
            że 24 sierpnia 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.03.2011
w sprawie odwieszenia postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawów rybnych ziemnych” na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój, prowadzonego na wniosek Pana Waldemara Jaworskiego, Winów na rzecz inwestora Pana Andrzeja Szwasta z Brynicy, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.03.2011 w dniu 15 czerwca 2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
             Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
                                                                                                                                               Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                              /-/
                                                                                                                                                   Barbara Zając
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Ładza (miejsce inwestycji)
  4. a/a

 

Podmiot udostępniający: WÓjt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-25