Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, z późn. zm.), w związku z Postanowieniem  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z dnia  25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2019r. poz. 365), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r. mogą być umieszczane nieodpłatnie na sołeckich tablicach informacyjnych usytuowanych w miejscowościach: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec.

§ 2

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminapokoj.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY POKÓJ

/-/ Barbara Zając