Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wybór realizatora, w roku 2019 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) oraz Uchwały Nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022

WÓJT GMINY POKÓJ

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora, w roku 2019 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”, obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV, wśród dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych w Gminie Pokój.

Przedmiot konkursu ofert:

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących zakup i prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18 szczepionką czterowalentną dopuszczoną do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych w Gminie Pokój.

Szczegółowe informacje: PDFogłoszenie konkursu ofert.pdf


Pokój, 25 kwietnia 2019 r.

Informacja

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert z  11.04.2019 r. informuję, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Barbara Zając   
(-)             
Wójt Gminy Pokój