Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR

 

                                          


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/deb24ded-c36c-4424-becd-c5548405fa26

Informacja o unieważnieniu:PDF16.05.2019.pdf

Informacja ofert:DOCInformacja z otwarcia ofert 10.05.2019 .doc
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cc4fc88d-c94f-4b54-a7a5-d05b1b1f2b84

Uzupełnienie dokumentacji:DOCLista drzew.doc
PDFpokoj_pw_inw-i-gd_opis.pdf
PDFpokoj_pw_inw-i-gd_tabela-1.pdf

Siwz modyfikacja: DOCModyfikacja Siwz.doc
 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a28f74b1-b45e-4426-b8da-c8cb014b6217

Specyfikacja :DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx

Wzór umowy:DOCWzor-umowy.doc

Dokumentacja projektowa:

JPEGAltana na wzgórzu Błyskawic.jpeg
JPEGAltana na Wzórzu Schlegela.jpeg
JPEGAltana ze źródłem.jpeg
PDFEkspertyza tech. Herbaciarnia.pdf
JPEGGłaz.jpeg
PDFGłaz.pdf
JPEGGłaz narzutowy - tablica 1.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 2.jpeg
JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg
JPEGOgrodzenie.jpeg
JPEGOgrodzenie -mur zabytkowy.jpeg
JPEGOgrodzenie -słupek.jpeg
PDFpozwolenia-opolskiego-konserwatora-zabytkow-dotyczace-prac-konserwatorskich-i-budowlanych-na-terenie-parku.pdf
PDFpozwolenie-na-budowe.pdf
PDFpozwolenie-nr-46-prace-przy-zabytkach-opolski-konserwator.pdf
PDFpozwolenie-nr-751n2016-rewaloryzacja-na-terenie-parku-pozwolenie-nr-820-prace-na-terenie-parku-zwiazane-z-drzewostanem-opolski-konserwator.pdf
PDFProjekt zagospodarowania.pdf
PDFprojekt-zagospodarowania-terenu-czesc-1.pdf
PDFprzedmiar ETAP I.pdf
PDFPrzedmiar ogrodzenie cz.1.pdf
PDFPrzedmiar ogrodzenie cz.2.pdf
JPEGRuiny Herbaciarni.jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (2).jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (3).jpeg
JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg
JPEGWzgórze Schlegela.jpeg
PDFzalozenia-i-program-prac-konserwatorskich.pdf
DOCPARK Pokój _STWIOR.doc