Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
VII sesja Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-04-24 o godz. 15:00:36, a zakończono o godz. 17:38:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Jacek Marczak
 11. Krystyna Piekarska
 12. Alicja Piszczałka
 13. Zenon Poprawa
 14. Piotr Sobek
 15. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Edward Kania, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Marczak, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Edward Kania, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół dla których Gmina Pokój jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Edward Kania, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jacek Marczak

 


Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska
 • PRZECIW (1):
  Edward Kania
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie nieuchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych   będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. na terenie gminy Pokój na lata 2019-2021 (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Edward Kania, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • PRZECIW (3):
  Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Pokój na lata na lata 2019-2021 (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Edward Kania, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zenon Poprawa, Edward Kania, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Edward Kania, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska