Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zamówienie publiczne: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju
logotypy rybactwo.jpeg

 

"Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju"

Celem operacji jest odtworzenie pierwotnego stanu środowiska poprzez oczyszczenie rowów i zbiorników na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z Programu Rybactwo i Morze na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00006-6523.2-SW0810005/17 z 14 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/66423ad5-108e-4333-a157-66a807e7ab1c

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja 20.05.2019.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zamówieniu: 

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dec10d8b-4e02-4841-97c6-d34525deecca

Specyfikacja :

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_30_04_2019.doc
 

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx

DOCXzalacznik-nr-2.docx

DOCXzalacznik-nr-3.docx

DOCXzalacznik-nr--4.docx

DOCZałącznik nr --5.doc

DOCzalacznik-nr--6.doc

DOCXzalacznik-nr--7.docx
 

Wzór umowy:

DOCWzor-umowy_30_04_2019.doc
 

Dokumentacja projektowa:

PDFProjekt zagospodarowania.pdf
PDFpozwolenia-opolskiego-konserwatora-zabytkow-dotyczace-prac-konserwatorskich-i-budowlanych-na-terenie-parku.pdf
PDFpozwolenie-na-budowe.pdf
PDFpozwolenie-nr-46-prace-przy-zabytkach-opolski-konserwator.pdf
PDFpozwolenie-nr-751n2016-rewaloryzacja-na-terenie-parku-pozwolenie-nr-820-prace-na-terenie-parku-zwiazane-z-drzewostanem-opolski-konserwator.pdf
JPEGmapa.jpeg
PDFprzedmiar01.pdf
PDFprzedmiar02.pdf
PDFprzedmiar03.pdf
PDFPokój_PZT_wykonawczy_1-500_cz1.pdf
PDFPokój_PZT_wykonawczy_1-500_cz2.pdf
PDFCharakterystyka warunków siedliskowo-wodnych_sytuacja_cz1.pdf
PDFCharakterystyka warunków siedliskowo-wodnych_sytuacja_cz2.pdf
PDFinwentaryzacja układu melioracyjnego.pdf
PDFMA-15_Pokój_PW_Mostek kamienny.pdf
PDFMA-15a_Pokój_PW_Mostek drewniany.pdf
PDFOpis - Pokój_PW.pdf
PDFPokój woj. opolskie, rewitalizacja parku.pdf
PDFPokój_dobór zieleni_park angielski cz.1_18102016.pdf
PDFPokój_dobór zieleni_park angielski cz.2_18102016.pdf
DWGPokój_mapa inst.elek.dwg
PDFPokój_PW_GD.pdf
PDFPokój_PW_INW.pdf
PDFPokój_PW_INW i GD_opis.pdf
PDFPokój_PW_INW i GD_tabela.pdf
PDFPokój_PW_str tyt_inwent ziel.pdf
PDFPokój_PZT_melioracja_projekt-Model.pdf
PDFPokój_PZT_wykonawczy_1-500_cz1.pdf
PDFPokój_PZT_wykonawczy_1-500_cz2.pdf
DOCPOKÓJ_WODNE_OBIEKTY_STWiOR.doc
DOCinformacja dodatkowa.doc 
PDFPokój_dobór zieleni_park angielski cz.1_18102016 (2).pdf
PDFPokój_dobór zieleni_park angielski cz.2_18102016.pdf 
RARPokój_dobór zieleni_park angielski cz.2_18102016.rar 
PDFPokój_dobór zieleni_park angielski cz.1_18102016 (2).pdf 
PDFPARK Pokój _SPECYFIKACJA.pdf
ZIPproj. elektr.wyk.zip
 

DOCXpytania-i-odpowiedzi-13_05_2019.docx