Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?


OBWIESZCZENIE

o rozprawie administracyjnej

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój” Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

że, w dniu 27 września 2011 r. o godzinie 1800 w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w miejscowości Ładza, przy ulicy Reymonta 3 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki nr 75 k.m. 1 obręb Ładza, gm. Pokój”,”.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                                          Barbara Zając

 

 

 Otrzymują:

1.      inwestor

2.      tablice ogłoszeń sołectwa Ładza (miejsce inwestycji)

3.      strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój

4.      tablica ogłoszeń Ug Pokój

5.      a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleskandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-09-19