Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

            że 19 września 2011 roku do tutejszego organu wpłynęło pismo Gospodarstwa Agrohodowlanego Bożena Sadowska ul. Piaskowa 13 b, 46-020 Czarnowąsy w sprawie wycofaniu wniosku z 01 września 2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą  towarzyszącą w Fałkowicach” na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój”.

            Organem właściwym do wydania decyzji umarzającej jest Wójt Gminy Pokój

            Informuję o możliwości składania przez strony postępowania sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)

 

            Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia w/w postępowania traktowane będzie jako milcząca akceptacja i stanowić będzie podstawę prawna do wydania decyzji umarzającej zgodnie z art.105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

            Organem właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu jest Wójt Gminy Pokój

Otrzymują:

1.      Inwestor

2.      Strony postępowania

3.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

4.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

5.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

6.      a/a

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-09-26