Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój  informuje, że w 2018 r. w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł następującym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:

1) umorzenia

L.p.

Imię i nazwisko

Kwota umorzenia

Przyczyna umorzenia

1.

Maria Grężak

1 263,60 zł

trudna sytuacja zdrowotna,

 

2.

Jan Maciej

1 436 zł

klęska pożaru

3.

Joanna Błaszczyk

1 896 zł

trudna sytuacja życiowa, bardzo niskie dochody

4.

Ekowod” Sp. z o.o.

5 122 zł

interes publiczny

2) rozłożenie na raty: nie udzielono
3) odroczenia: nie udzielono


Pokój, dnia 20.05.2019 r.