Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji w dniu 29.05.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

VIII sesja Rady Gminy Pokój - 29 maja 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-05-29 o godz. 15:01:00, a zakończono o godz. 17:31:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Jacek Marczak
 11. Krystyna Piekarska
 12. Alicja Piszczałka
 13. Zenon Poprawa
 14. Piotr Sobek
 15. Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój (15:05)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Edward Kania, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (17:09)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Pokój instrumentem płatniczym (17:12)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Edward Kania, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Renata Arendarska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:14)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Edward Kania, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:15)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Edward Kania, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):