Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów

Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów. 

Poniżej treść zapytania.

Nie ma możliwości składania ofert częściowych na usunięcie, załadunek, transport, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów

 

Informuję również, że ze względu na możliwość przyjęcia odpadów w instalacji w Gotartowie należy przyjąć kod  200307

Barbara Zając

wójt gminy Pokój


                                                                                                                                            Pokój, 17 czerwca 2019

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert cenowych oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów

 

 1. Otwarcie ofert cenowych nastąpiło 10 czerwca 2019 r. o godz. 15.00

 2. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęła 1 następująca oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45 – 573 Opole

 

44 384,00 zł

 

4. Kryterium oferty: cena 100 %

 

Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne, w związku z czym została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                            Barbara Zając

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2019
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  03-06-2019 10:54
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • zmodyfikowano:
  17-06-2019 10:16
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 998
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl