Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR

                                

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/97398308-0cd7-4137-942c-1457e8342366


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofert 3.07.2019.pdf


Otwarcie ofert:DOCInformacja z otwarcia ofert 19.06.2019.doc
 

Informacja:DOCModyfikacja Siwz.doc

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b5e9160e-27fa-443d-b20a-8c0390111b6e

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Wzór umowy: DOCWzor-umowy.doc
Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
 

Dokumentacja projektowa:

PDFpozwolenie-na-budowe.pdf

Wycinka drzew:

DOCLista drzew.doc
PDFpokoj_pw_inw-i-gd_opis.pdf
PDFpokoj_pw_inw-i-gd_tabela-1.pdf


JPEGAltana na wzgórzu Błyskawic.jpeg
JPEGAltana na Wzórzu Schlegela.jpeg
JPEGAltana ze źródłem.jpeg
PDFAltany w parku i światynia oraz zabudowa uzdrowiskowa i kawalerska.pdf
PDFDokumentacja badań podłoża gruntowego.pdf
PDFEkspertyza tech. Herbaciarnia.pdf
PDFEkspertyza techniczna Herbaciarni.pdf
JPEGfosa.jpeg
JPEGgłaz.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 1.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 2.jpeg
PDFInwentaryzacja.pdf
JPEGMur.jpeg
JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg
JPEGOgrodzenie.jpeg
PDFOgrodzenie.pdf
PDFOPIS PB.pdf
DOCPARK Pokój _STWIOR.doc
PDFPozwolenia Opolskiego Konserwatora Zabytków dotyczące prac konserwatorskich i budowlanych na terenie parku,.pdf
PDFPozwolenie nr 46 prace przy zabytkach Opolski konserwator.pdf
PDFPozwolenie nr 751N2016 rewaloryzacja na terenie parku, Pozwolenie nr 820 prace na terenie parku zwiazane z drzewostanem OPOLSKI KONSERWATOR.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu część 1.pdf
PDFprzedmiar ETAP I.pdf
JPEGRuiny .jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni.jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (2).jpeg
PDFRYS 1.pdf
PDFRYS 1.pdf
JPEGSchlegela.jpeg
PDFSKMBT_C22418040913100.pdf
JPEGsłupek.jpeg
JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg
JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg
PDFZałożenia i program prac konserwatorskich.pdf
STWIOR:DOCpark-pokoj-_stwior.doc