Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania  
            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 zawiadamia
            że w dniu 12 lipca 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.02.2011 w sprawie odwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli norek”, dz. nr 44/1, obręb Domaradz, prowadzonego na wniosek Pan Marcellinusa Luttikhius, z Gdyni, działającego na rzecz inwestora Bosman Holding b.v. Nieuwstraat 1 4191 PM Geldermalsen Holandia zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.02.2011 w dniu 05 lipca 2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz (miejsce inwestycji)
  4. a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-12