Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji w dniu 26.06.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

IX sesja Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto 2019-06-26 o godz. 14:01:16, a zakończono o godz. 15:49:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pokój (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Sobek, Jacek Marczak, Edward Kania, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Edward Kania
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2018 rok (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Edward Kania, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Marczak, Edward Kania, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Edward Kania
 • PRZECIW (1):
  Jacek Gosławski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Renata Arendarska, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Edward Kania, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Edward Kania, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek