Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu w roku 2019

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

2019

Wójt Gminy Pokój ogłasza X nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój.

Wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu należy składać w terminie do 23 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w pokoju nr 40.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wkład własny nie jest wymagany. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego

UWAGA!
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój o dofinansowanie zadania. W przypadku, gdy wniosek Gminy Pokój nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.


Osoba do kontaktu –inspektor ds. ochrony środowiska- Aleksandra Kołodziejczyk pok. 40 – tel. kontakt. 77/ 4693 085 wew. 40

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                           /-/

                                                                                                                     Barbara Zając

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2019
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  09-07-2019 13:19
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • zmodyfikowano:
  19-07-2019 10:19
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 602
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl