Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego

Pokój, 15 lipca 2019 r.

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
podinspektora w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy Pokój

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Określenie stanowiska:
podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe wymagania w załączeniu: DOCNabór na wolne stanowisko - podinspektor OC, ZK, CEIDG.doc


Pokój, dnia 23 lipca 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Pokój

Informuję, że w postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Pokój, została wybrana Pani Mariola Bernacka zamieszkała w Karłowicach

u z a s a d n i e n i e

Kandydatka była jedyną osobą, która złożyła aplikację i spełniła wszystkie wymagania stawiane w ww. naborze.

W wyniku analizy złożonych  dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, podjęto decyzję o wyborze na ww. stanowisko Pani Marioli Bernackiej zamieszkałej w Karłowicach. Wykazała się ona znajomością obowiązujących na stanowisku przepisów, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, o które się ubiega, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.


Wójt Gminy   
/-/           
Barbara Zając

Metryczka
 • wytworzono:
  15-07-2019
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  16-07-2019 14:59
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  24-07-2019 11:06
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 864
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl