Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania


SG.VI. 6220.02.2011                                                                                                                                      Pokój, dnia 21 listopada 2011 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE

w formie OBWIESZCZENIA

o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania

 

 

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2011 r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu Ekologicznego Stowarzyszenia Północnej Opolszczyzny Komorno-Sułaszów 2, 46 – 250 Wołczyn do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz” wszczętego na wniosek Pana Marcellinusa Luttikhius, z Gdyni, działającego na rzecz inwestora Bosman Holding b.v. Nieuwstraat 1 4191 Geldermalsen Holandia z dnia 23 lutego 2011 r.    

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.                                                                                                                                                                                                                          

AK/AK

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                       Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. tablica Ug Pokój, przy ul. Sienkiewicza  8, w miejscowości Pokój,
  2. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętych lokalizacją przedsięwzięcia,
  3. strona internetowa www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-11-21