Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego CPV 71314300-5
GMINA POKÓJ                                                                                  Pokój, 23.07.2019 r.

UL. SIENKIEWICZA 8

46-034 POKÓJ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia ofert cenowych w trybie art.4 pkt 8 ustawy PZP na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, budynek Urzędu Gminy Pokój, Budynek GOPS w Pokoju, budynek komunalny z lokalami użytkowanymi przez Pocztę Polską SA, Orange, zawierający audyt energetyczny źródeł ciepła, audyt oświetleniowy, audyt remontowy - w zakresie niezbędnym do UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2014-2020”

Załączniki:                                   /-/ Barbara Zając, Wójt Gminy Pokój                                                                       

zapytanie ofertowe     PDFzapytanie ofertowe_ audyt.pdf                                                                                               

formularz oferty         DOCXformularz oferty - AUDYT.docx                                                                                               

wzór umowy               PDFprojekt-umowy.pdf 
 

informacja                    DOCWybór najkorzystniejszej oferty.doc