Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

1. Podstawa  prawna:
Art. 23 ust.1 pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 poz. 2016 z późn. zm.)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Pokój, dla której Gmina Pokój jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Po upływie roku od publikacji niniejszego ogłoszenia.

6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:
Rozpoczęcie:  24.02.2020 r., czas trwania zamówienia: 120 miesięcy.

7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:
    1) w Biuletynie Informacji Publicznej
    2) na tablicy ogłoszeń Urzędu
    3) na stronie internetowej Urzędu

Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2019
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  26-07-2019 12:13
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  26-07-2019 12:13
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 410
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl