Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój


SG.VI.6220.02.2011                                                                                                                                Pokój, 12 stycznia 2012 r.
                                                                                           ZAWIADOMIENIE


            Zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm.) w oparciu o art. 105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
                                                                                             zawiadamiam
    że 27 grudnia 2011 roku do tutejszego Organu wpłynęło pismo Pana Marcellinus Luttikhuis zamieszkałego w Gdyni na rzecz inwestora Bosman Holding b.v Nieuwstraat 1 4191 PM Geldermalsen Holandia w sprawie wycofaniu wniosku z 23 lutego 2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Hodowli norek” na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój”.
    

Organem właściwym do wydania decyzji umarzającej jest Wójt Gminy Pokój
  

    Informuję o możliwości składania przez strony postępowania sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)

    Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia w/w postępowania traktowane będzie jako milcząca akceptacja i stanowić będzie podstawę prawna do wydania decyzji umarzającej zgodnie z art.105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  

 Organem właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu jest Wójt Gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Strony postępowania
3.    Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.    Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.    Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.    a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-12