Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice

SG.VI.6220.01.2011                                                                                                                Pokój, 16 stycznia 2012 r.


                                                                                                   ZAWIADOMIENIE
        Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
                                                                                                      zawiadamiam
            że 16 stycznia 2012 roku do tutejszego Organu wpłynęło pismo Gospodarstwa Rolnego „Fałkopol” Waldemar Cieplik, Fałkowice 109, 46-034 Pokój w sprawie wycofaniu wniosku z 22 lutego 2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz do sześciu budynków inwentarskich- kurników w miejscowości Fałkowice, Dz. Nr 230, obręb Fałkowice, gmina Pokój”.
    

Organem właściwym do wydania decyzji umarzającej jest Wójt Gminy Pokój
    

         Informuję o możliwości składania przez strony postępowania sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)

         Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia w/w postępowania traktowane będzie jako milcząca akceptacja i stanowić będzie podstawę prawna do wydania decyzji umarzającej zgodnie z art.105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  

 Organem właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu jest Wójt Gminy Pokój

Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Strony postępowania
3.    Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.    Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.    Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.    a/a
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-16