Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr OR.I.0050.45.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr OR.I.0050.45.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684, ze zmianami), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Upoważniam Agatę Kruszelnicką – Zastępcę Wójta Gminy Pokój do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 13 października 2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                 
Barbara Zając      

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2019
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  16-09-2019 15:49
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 213
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl