Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0

nowe-EFSiI-1.png

Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami

nr sprawy: SG.IX.271.13.2019

Unieważnienie: PDFUnieważnienie postępowania 29.10.2019.pdf (610,75KB)


Informacja: PDFInformacja z otwarcia ofert 3.10.2019.pdf (583,47KB)


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7abfda5e-2837-484d-82c4-69cebbd42754

DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia-zieleniec-_18_09_2019.doc (1,08MB)
 

DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx (606,91KB)
DOCXzalacznik-nr-2.docx (602,14KB)
DOCXzalacznik-nr-3.docx (603,95KB)
DOCXzalacznik-nr-4.docx (605,31KB)
DOCXzalacznik-nr-5.docx (604,29KB)
DOCzalacznik-nr-6.doc (798,50KB)
DOCXumowa nr 7 SIWZ.docx (638,43KB)
DOCXzalacznik-nr-8.docx (601,54KB)
Dokumentacja projektowa, mapy, pozwolenia, uzgodnienia, przedmiar
 PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf (181,68KB)
PDFzałącznik nr10 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna.pdf (1,78MB)
ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip (1,22MB)
ZIPzałącznik nr 12 do SIWZ - Pozwolenia na budowę.zip (7,17MB)

załącznik nr 13 – Projekt budowlano wykonawczy str. 1-95
ODTOPZ-Przepompownia ścieków.odt (13,66KB)
PDF2_Mapa Ark. 1.pdf (9,25MB) 
PDF2_Mapa Ark. 2.pdf (16,96MB)
PDF2_Mapa Ark. 3-3.pdf (22,72MB)
PDF2_Mapa Ark. 4.pdf (11,26MB)
JPEGmapa z zaznaczonym obszarem.jpeg (259,95KB)
załącznik nr 16 - mapa ark 5
załącznik nr 15 - mapa ark 6
załącznik nr 14 – mapa ark 7
załącznik nr 17 – Projekt ogrodzenia pompowni - schemat
załącznik nr 18 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza
PDFSII_P_19080108360.pdf (1,09MB)
PDFSII_P_19080108380.pdf (630,63KB)
PDFSII_P_19080108400.pdf (855,77KB)
PDFSII_P_19080108430.pdf (10,24MB)
PDFSII_P_19080108450.pdf (1,02MB)
PDFSII_P_19080108470.pdf (2,60MB)

profil podłużny rurociągu ciśnieniowego C2,C3, C4, profil podłużny zlewni przepompowni P2, P3, P4.

PDFC2.pdf (1,08MB)
PDFC3-1.pdf (925,63KB)
PDFC3-2.pdf (437,92KB)
PDFC4-1.pdf (1 020,67KB)
PDFC4-2.pdf (676,66KB)
PDFP2-1.pdf (1,10MB)
PDFP2-2.pdf (1,17MB)
PDFP2-3.pdf (1,26MB)
PDFP2-4.pdf (1,05MB)
PDFP3-1.pdf (1,02MB)
PDFP3-2.pdf (1,27MB)
PDFP3-3.pdf (1,14MB)
PDFP3-4.pdf (1,24MB)
PDFP3-5.pdf (1,28MB)
PDFP4-1.pdf (927,73KB)
PDFP4-10.pdf (1,04MB)
PDFP4-11.pdf (1,16MB)
PDFP4-12_1.pdf (1,24MB)
PDFP4-12_2.pdf (1,20MB)
PDFP4-2.pdf (1,06MB)
PDFP4-3.pdf (1 009,51KB)
PDFP4-4.pdf (1,11MB)
PDFP4-5.pdf (1,16MB)
PDFP4-6.pdf (1,07MB)
PDFP4-7.pdf (1,14MB)
PDFP4-8.pdf (1,16MB)
PDFP4-9.pdf (1,32MB)