Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja 4 cyklów warsztatów: plastycznych, rękodzielniczych, animacyjnych, fotograficzno-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 4 cyklów warsztatów: plastycznych, rękodzielniczych, animacyjnych, fotograficzno-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ca76a7f9-449e-44db-aa49-06576b20619d


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja 26.09.2019.pdf
 

Informacja 26.09.2019:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9bf11cdf-a8c5-4e2b-9e85-7fd47de55ba4

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia 18.09.2019.docx
DOCWzór oferty-nr-1-warsztaty.doc
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCzalacznik-nr-4.doc
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc