Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji w dniu 18.09.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

X sesja Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-09-18 o godz. 15:04:34, a zakończono o godz. 17:25:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Edward Kania
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad dotyczącej punktów 9f i 9h pierwotnie ustalonego porządku obrad (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Edward Kania, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Edward Kania, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Edward Kania, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (16:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Edward Kania, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Edward Kania, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Edward Kania, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Piotr Sobek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Edward Kania, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Marczak