Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

                                                                                                  

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6b7e3264-f3c0-4ffd-8703-94c368a176a2


Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 20.11.2019.pdf

Pytania do przetargu: PDFPytanie Wykonawcy.pdf

Pytania do przetargu:  PDFPytanie Wykonawcy.pdf


Ogłoszenie o zamówienie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b59797cd-461a-4dfe-a1bb-762953676196

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc

Umowa: DOCWzor-umowy.doc

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx


Dokumentacja projektowa :

PDFFALKOWICE-A-1-1.pdf
PDFFALKOWICE-A-2-1.pdf
PDFFALKOWICE-A-3-1.pdf
PDFFALKOWICE-A-4-2.pdf
PDFFałkowice istniejący stan.pdf
PDFInkubator_fałkowice_PRD.pdf
PDFOpis Inwentaryzacji - Fałkowice-2.pdf
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFProjekt dotyczący części podlegającej pozwoleniu na budowę.pdf
PDFProjekt opis- wykonanie otworów drzwiowych.pdf
PDFrysunek szkic.pdf
DOCSpecyfikacja Techniczna - Inkubator.doc