Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

                                                                                                  

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6b7e3264-f3c0-4ffd-8703-94c368a176a2


Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019.pdf (1,84MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 20.11.2019.pdf (632,50KB)

Pytania do przetargu: PDFPytanie Wykonawcy.pdf (345,30KB)

Pytania do przetargu:  PDFPytanie Wykonawcy.pdf (450,44KB)


Ogłoszenie o zamówienie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b59797cd-461a-4dfe-a1bb-762953676196

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc (356,00KB)

Umowa: DOCWzor-umowy.doc (252,50KB)

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx (62,48KB)
DOCXzalacznik-nr-2.docx (57,75KB)
DOCXzalacznik-nr-3.docx (64,26KB)
DOCXzalacznik-nr-4.docx (65,51KB)
DOCXzalacznik-nr-5.docx (64,42KB)
DOCZałącznik nr -6.doc (74,50KB)
DOCXzalacznik-nr-8.docx (62,06KB)


Dokumentacja projektowa :

PDFFALKOWICE-A-1-1.pdf (242,94KB)
PDFFALKOWICE-A-2-1.pdf (297,49KB)
PDFFALKOWICE-A-3-1.pdf (157,00KB)
PDFFALKOWICE-A-4-2.pdf (248,53KB)
PDFFałkowice istniejący stan.pdf (1,75MB)
PDFInkubator_fałkowice_PRD.pdf (921,54KB)
PDFOpis Inwentaryzacji - Fałkowice-2.pdf (12,60MB)
PDFPozwolenie na budowę.pdf (1,51MB)
PDFProjekt dotyczący części podlegającej pozwoleniu na budowę.pdf (2,59MB)
PDFProjekt opis- wykonanie otworów drzwiowych.pdf (6,31MB)
PDFrysunek szkic.pdf (646,95KB)
DOCSpecyfikacja Techniczna - Inkubator.doc (304,00KB)