Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
SG.VI.6220.10.2011                                                                       Pokój, dnia 04 lutego 2013 r.

                                                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania  

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 zawiadamia

            że w dniu 04 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.10.2011 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu”, prowadzonego na wniosek Spółki z o.o. ROTOX z siedzibą w Zieleńcu 69, 46-034 Pokój, reprezentowanej przez prezesa Zarządu Pana Jana Sonkę, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.10.2011 w dniu 16 grudnia 2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 
 
Otrzymują:
  1. strona internetowa
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Zieleniec (miejsce inwestycji)
  4. a/a

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-02-04