Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Pokoju

Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego
Gminnej Rady Seniorów w Pokoju

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 5 ust. 4 Uchwały Nr XXXI/284/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pokoju oraz nadania jej Statutu w związku z § 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Pokoju zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Gminna Rada Seniorów w Pokoju liczy piętnastu członków.

§ 2.

Powołuje się Gminną Radę Seniorów w Pokoju w następującym składzie:

 1. Jacek Gosławski
 2. Michał Piotr Sopała
 3. Małgorzata Matula
 4. Regina Podpora
 5. Magdalena Preuhs
 6. Anita Tarnowicz
 7. Marian Abratkiewicz
 8. Jerzy Jakubik
 9. Mieczysław Misterkiewicz
 10. Zofia Zbroszczyk
 11. Edyta Pawłowska
 12. Joanna Ptaszek
 13. Tomasz Krystosek
 14. Danuta Trojanowska
 15. Agata Kruszelnicka

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając