Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE OR.I.0050.60.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania lokalnego koordynatora programu profilaktyki czerniaka

ZARZĄDZENIE OR.I.0050.60.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie powołania lokalnego koordynatora programu profilaktyki czerniaka

Na podstawie art 30 ust. 1 w związku z art.7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Na lokalnego koordynatora programu profilaktyki czerniaka na terenie Gminy Pokój powołuję Panią Mariolę Bemacką.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pokój
I-I              
Barbara Zając