Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/429b08d4-59d6-42b2-b087-7b6c82f65730


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty 10.12.2019.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja 5.12.2019.pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6a140d6f-b34e-45ec-950e-86cd57d8c814

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki :

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.11.2019-2.doc
DOCRozdział III-Wzór umowy-1.doc
DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
ODSRaport dot. odebrania śmieci.ods
XLSWykaz nieruchomości na dzień 30.09.2019.xls

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2019
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  27-11-2019 14:49
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  02-01-2020 09:11
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1444
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl