Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/429b08d4-59d6-42b2-b087-7b6c82f65730


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty 10.12.2019.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja 5.12.2019.pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6a140d6f-b34e-45ec-950e-86cd57d8c814

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki :

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.11.2019-2.doc
DOCRozdział III-Wzór umowy-1.doc
DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
ODSRaport dot. odebrania śmieci.ods
XLSWykaz nieruchomości na dzień 30.09.2019.xls